Arjen toimintakyky -hankkeessa tuemme järjestöjä ja palveluntarjoajia, joiden tavoitteena on tukea työikäisten ihmisten toimintakykyä. Suunnittelemme konkreettisia ja helppokäyttöisiä kyselyitä esimerkiksi potilasjärjestöille ja päiväkeskuksille.

Kartoitamme toimintakykyä Paradise24fin-kyselyllä. Se on seurantatyökalu, jota olemme olleet vuosia mukana kehittämässä. Kysely on ollut käytössä jo riittävän pitkään, jotta sen toimivuutta on voitu arvioida tieteen keinoin. Käsittelimme tätä teemaa kansainvälisessä artikkelissa, joka ilmestyi Addictive Behaviors -tiedejulkaisussa.

Päihdehoidon asiakkaiden oheissairastavuutta käsitellyt kansainvälinen artikkelimme julkaistiin Journal of Substance Use -lehdessä. Laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla oli lukuisia terveyshuolia, jotka usein jäivät päihdeongelman varjoon. Erityisesti suuri masennusoireiden määrä oli yhteydessä kokemukseen heikommasta terveydentilasta ja elämänlaadusta.

Suunnittelemme konkreettisia ja helppokäyttöisiä kyselyitä esimerkiksi potilasjärjestöille ja päiväkeskuksille.

Järjestöväelle kirjoittaminen on yksi hankkeemme keskeisistä tehtävistä. Vuoden 2019 aikana olimme kirjoittajana viidessä järjestölehdessä julkaistussa artikkelissa ja kahdessa Tietopuu-blogissa. Nostimme esille muun muassa puheeksi ottamista, yhteisön merkitystä toipumisen tukena, toimintakyvyn ylläpitämisen tärkeyttä ja läheisten huomioonottamista.

Vuoteemme sisältyi myös esityksiä kansainvälisessä ympäristössä. Kreikan Thessalonikissa osallistuimme Euroopan terapeuttisten yhteisöjen EFTC:n koulutukseen ja konferenssiin. Esityksemme kertoi toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista hoitojakson aikana. European Society for Social Drug Research ESSD:n konferenssi pidettiin Riiassa. Esityksemme valotti päihdehoidon tarpeita ja kysymyksiä kaupunkikeskusten ulkopuolella.

Yksi hankkeemme keskeisistä ajatuksista on tarjota koulutusta ja foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseen. Osallistumme aktiivisesti järjestötyöntekijöille ja tieteellisestä tiedosta kiinnostuneille järjestettyihin seminaareihin. Vuonna 2019 pidimme 12 esitystä suomalaisissa seminaareissa, muun muassa Päihdepäivillä ja Terveyspsykologian päivillä.

Arjen toimintakyky -hanke kuuluu  Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan, jossa on mukana parikymmentä hanketta. Se on sosiaali- ja terveysministeriön Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustama avustusohjelma. Sen kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä.