Tarjoamme Dopinglinkin sivustolla asiantuntijatietoa ja anonyymiä terveysneuvontaa kuntodopingista ja sen vaikutuksista terveyteen. Syksyllä 2019 laajensimme terveysneuvontaamme Tor-verkkoon, jossa vastasimme 27 kuntodopingiin liittyvään kysymykseen.

Tavoitteemme on levittää dopingtietoutta mahdollisimman laajalle. Palvelumme on suunnattu dopingaineita käyttäville, heidän läheisilleen ja työssään ilmiön kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille, mutta myös kaikille muille dopingaineiden vaikutuksista kiinnostuneille. Julkaisemme kuntodopingista uusinta tutkimustietoa ja koostamme suomenkielisiä tiivistelmiä kansainvälisistä tutkimusartikkeleista. Vuoden 2019 aikana päivitimme Dopinglinkki-sivuston tietoartikkelit ja julkaisimme artikkeleja uusista aiheista.

Tärkeä osa toimintaamme ovat koulutukset. Tammikuussa pääsimme ensimmäistä kertaa Tampereen Poliisiammattikorkeakouluun kouluttamaan opiskelijoita ja opettajia kuntodopingista. Koulutuksessa käytiin läpi laajasti kuntodopingiin liittyviä teemoja aina käytön motiiveista dopingrikollisuuteen.

Me ollaan innostava, terveyttä edistävä ja luotettava dopingaineista asiantuntijatietoa antava palvelu.

Lihakset keinolla millä hyvänsä? Potilaana dopingaineiden käyttäjä -kurssikokonaisuuden esitimme Lääkäri 2019 -tapahtumassa. Kurssi jakoi lääkäreille tietoa dopingaineiden käytön motiiveista urheilussa ja kuntoilussa, käytön tunnusmerkeistä ja hoitokäytännöistä. Se tarjosi myös uusinta tutkimustietoa ja tapaustutkimuksia. Kurssi toteutettiin A-klinikkasäätiön, A-klinikka Oy:n ja Päihdelääketieteen yhdistyksen kanssa.

Julkaisimme myös lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille TerveyskyläPron kanssa tuotetun verkkokoulutuksen kuntodopingista. Se lisää tietämystä dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilastyössä. Dopinglinkin vastuulääkäri Paula Vauhkonen kuvaili koulutusta:

Verkkokoulutus antaa erinomaista tietoa terveydenhuollon ammattilaisille, sillä aihepiiristä ei ole muualla näin kattavaa koulutusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui meidät urheilualan vaikuttajana EU-puheenjohtajakauden Safeguarding Children in Sport -konferenssiin, joka kokosi yhteen noin 120 urheilualan ammattilaista, vaikuttajaa ja päättäjää. Konferenssissa pohdittiin esimerkiksi sitä, kuinka varmistaa turvallinen urheiluympäristö lapsille ja nuorille. Vuotemme huipentui Dopinglinkin johtaman Erasmus+Sport -hankkeen kansainväliseen loppukonferenssiin Kansallismuseossa Helsingissä joulukuussa.