Katuklinikalla teemme haittoja vähentävää, jalkautuvaa päihdetyötä kolmessa kaupungissa. Helsingin ja Tampereen lisäksi aloitimme vuonna 2019 toiminnan myös Oulussa. Viemme  apua päihteitä käyttäville ihmisille, kaikista syrjäytyneimmille, joita matalimmankaan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tavoita. Tarjoamme tukea ja ratkaisuja niin pieniin kuin isoihin arjen ongelmiin.

Viime vuoden aikana huomasimme, että haittoja vähentävän työn kehittämisessä oli merkittäviä eroja näissä kolmessa kaupungissa. Havaitsimme myös kotikäyntien määrän ja tarpeen kasvaneen reilusti. Vuonna 2018 teimme 91 kotikäyntiä, vuonna 2019 niitä kertyi 238.

Viemme apua kaikista syrjäytyneimmille, joita matalimmankaan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tavoita.

Kohtaamme ihmisiä kaduilla, kodeissa, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja asumisyksiköissä. Kun Helsingissä alkuvuodesta 2019 asiakkaillamme todettiin muutamia hiv-tartuntoja, osallistuimme aktiivisesti testaukseen ja verkostotyöhön erikoissairaanhoidon kanssa.

Noudatamme etsivän työn periaatteita eli jalkaudumme suoraan apua eniten tarvitsevien päihteiden käyttäjien maailmaan. Vuonna 2019 meillä oli 1 860 asiakasta ja kontakteja heihin 4 720. Pitkäjänteinen työ kaduilla näkyy työssämme saavutetulla luottamuksella.

Annoitte niin positiivisen kokemuksen, että viidakkorumpu soi meidän kautta pitkälle.

Kadulla kysymme kuulumisia ja tarjoamme terveysneuvontaa, sosiaaliohjausta ja apua arjen asioihin. Olemme esimerkiksi aktiivisesti luoneet polkuja päihdemaailmassa elävien naisten saattamiseksi matalalla kynnyksellä maksuttomaan ehkäisyyn.

Teemme yhteistyötä myös vertaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitimme yhteistyötä Helsingin kaupungin päihdepalveluiden kanssa. Saimme myös yhteystietomme Tor-verkon keskustelufoorumille, jonka kautta onnistuimme tavoittamaan juuri niitä asiakkaita, jotka eivät ole minkään muun palvelun piirissä. Aloitimme ja vahvistimme yhteistyötämme Diakonissalaitoksen Tukialuksen ja Pro-tukipisteen kanssa.