Tuloslaskelman alijäämäksi muodostui 264 945 euroa ja varsinaisen toiminnan tuottojäämäksi 1 321 700 euroa. Poistoja rakennuksista, koneista ja kalusteista, muista aineellisista hyödykkeistä sekä atk-ohjelmistoista tehtiin yhteensä 772 514 euroa.

Toimintavuoden tuotot olivat 8,2 miljoonaa euroa. Säätiön kokonaistuotot laskivat edellisestä vuodesta 33 prosenttia.

Toiminnan rahoitus

Kuva
Säätiön tuotot 2019
Toiminnan rahoitus, yhteensä 8,2 milj. €

Vuokratuotot 44%
STEA 39%
Kuntouttava työtoiminta 4%
Muut tuotot 13%

Säätiön toimintavuoden kulut olivat 8,4 miljoonaa euroa. Kuluista 39,8 prosenttia muodostui palkka- henkilöstömenoista, jota laskivat 12,1 prosenttia vuodesta 2018. Keskushallinnon kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa (22,5 %), kuntouttavan työtoiminnan kulut 0,4 miljoonaa euroa (4,7 %) ja toimitilakulut 2,9 miljoonaa euroa (34,4 %).

Vuosimenot

Kuva
Säätiön menot 2019
Vuosimenot, yhteensä 8,43 milj. €

Henkilöstökulut 39,8 %
Huoneistomenot 38,2 %
Muut menot 12,9 %
Poistot 9,1 %

Projektitoiminnan kulut olivat 2,8 miljoonaa euroa (33,2 %) ja toimitilojen kulut 2,9 miljoonaa euroa (34,4 %). Säätiön varsinaisen toiminnan kulut laskivat 33 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtuu pääasiassa vuonna 2018 toteutetusta A-klinikkasäätiökonsernin sisäisestä yritysjärjestelystä, jossa palvelutoiminta yhtiöitettiin. Palvelujen tuotanto siirtyi A-klinikka Oy:hyn. 

Investointimenot olivat 37 446 euroa. Lainoja lyhennettiin 1 157 691 euroa. Vuoden 2019 lopussa säätiöllä oli 2,0 miljoonaa euroa pankkilainoja. Säätiön lainankanto on hyvin hallittavissa.