Viime vuosi oli Kokenet – mieli mukaan -hankkeemme päätösvuosi. Vuonna 2017 startanneessa verkkopalvelussa koulutetut kokemusasiantuntijat vastasivat alkoholinkäytön, peliriippuvuuden tai mielenterveyden ongelmiin liittyviin kysymyksiin verkossa. 

Yhteyttä ottaneet toivoivat paitsi avun hakemista ja palveluja koskevia neuvoja, mutta myös tukea elämäntilanteensa solmujen avaamiselle. Kun kysymys koski läheistä, aiheena oli usein puheeksi ottaminen. Kysyjille tarjosimme myös videotapaamisia. 

Keskityimme vuoden aikana markkinointiin ja tiedottamiseen. Kokenetin asiakasmäärät kasvoivatkin merkittävästi. Koulutimme vuoden aikana 18 kokemusasiantuntijaa Kokenetin toimintaan. Tarjosimme hankkeen aikana kokemusasiantuntijoiden ammattitaitoa myös ammattilaisten käyttöön työn tueksi. 

Kokenetissä oli kyse laajemmasta tukemisesta, kohtaamisesta ja rinnalla kulkemisesta.

Kokenetin viestiketjuja tutki Ronja Järvelin, jonka syyskuussa julkaistusta selvityksestä ilmenee, kuinka merkittävää kohtaamistyötä Kokenetissä tehtiin. Neuvontapalvelussa ei ollut kyse vain vertaisten antamasta palveluohjauksesta, vaan laajemmasta ihmisen tukemisesta, kohtaamisesta ja rinnalla kulkemisesta.

Kokemusasiantuntijat paitsi neuvoivat, myös kannustivat ja kiinnittivät huomiota kysyjän vahvuuksiin. Kolmasosa viestiketjuista johti konkreettisiin seurauksiin, kuten ohjautumiseen muihin palveluihin. Kolmasosa kirjoittajista kuvasi viestien vaihtoa emotionaalisesti tärkeäksi.

Osalle tärkeää oli mahdollisuus anonyymiin vuorovaikutukseen sosiaalisten tilanteiden pelon tai häpeän vuoksi. Anonyymi verkkoneuvonta voikin toimia ensisijaisena tai jopa ainoana tukena. Tämänkin tiedon valossa hankkeemme päättyminen toi mukanaan paljon surutyötä. 

Vuosi sisälsi paljon pohdintaa siitä, minne Kokenetin asiantuntijuutta voisi siirtää. Löysimme toiminnalle uuden kodin osana Päihdelinkin neuvontapalvelua, jossa pääsemme jatkamaan hankkeessa aloitettua työtä kokemusasiantuntijuuden parissa.