Järjestimme kuntouttavaa työtoimintaa Kymenlaaksossa, Salossa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Se parantaa mahdollisuuksia työllistyä ja hakeutua koulutukseen. Työtoiminnan lisäksi osallistujat saavat yksilöllistä tukea ammattilaisilta, koulutetuilta ohjaajilta ja työkykykoordinaattorilta. 

Kymenlaakson alueella, pääsääntöisesti Kotkassa, kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 14 henkilöä, joiden työtehtävät painottuivat kiinteistönhuoltoon ja korjaustöihin. Heidän tarpeensa ovat jakautuneet kahteen ääripäähän. Osa asiakkaista on varsin työkuntoisia ja heidän päämääränään on löytää työpaikka. Toisessa päässä ovat hyvin huonokuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat varsinkin alussa tukea elämänhallintaan. Vuonna 2019 Kotkan kaikista kuntoutettavista kolme siirtyi uudelleenkoulutukseen, kolme työelämään ja yksi yrittäjäksi. Kymenlaaksossa kuntouttavan työtoiminnan työpäiviä kertyi 2 245.

Osa asiakkaista on varsin työkuntoisia, mutta toisessa päässä ovat hyvin huonokuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan.

Salon alueella meillä toimii kolme toimintakeskusta, joissa tilastoimme 18 228 käyntiä. Salossa kuntouttavan työtoiminnan yksikkömme tarjosivat mukautettuja kokemuksia työelämästä huonokuntoisimmille asiakkaille. Kuntouttavan työtoiminnan työpäiviä kertyi Salossa 2 466.

Hämeenlinnassa ja Lahdessa teemme kuntouttavassa työtoiminnassa tiivistä yhteistyötä A-klinikka Oy:n kanssa. Molemmilla paikkakunnilla toiminnassa oli mukana keskimäärin kolme henkilöä. Lahdessa toiminta on vasta alussa, joten asiakasmäärän nousu näkyy tulevaisuudessa. Jo nyt näemme, että kuntouttavaan työtoimintaan valmistavia palveluita pitää rakentaa paljon asiakkaille, joille osallistuminen jo kerran viikossa on haasteellista. 

Kaikissa A-klinikkasäätiön pisteissä kuntouttavan työtoiminnan päiviä kertyi reilut 5 000. Keskeytysprosentti on valtakunnallisestikin hyvin matala, vain 2 %.