Lasisessa lapsuudessa tarjoamme tietoa ja tukea aikuisten alkoholinkäytöstä haittoja kokeville lapsille ja nuorille. He kärsivät ja kokevat huolta kotonaan tai läheistensä elämässä tapahtuvasta päihteidenkäytöstä. Tarjoamme tietoa näitä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ja pyrimme ehkäisemään päihdeongelmien siirtymistä yli sukupolvien.
Toimintaamme kuuluu esimerkiksi Varjomaailma, joka tarjoaa keskusteluapua ja vertaistukea nuorille. 

Toisena tavoitteena on, että lasisen lapsuuden kokeneet aikuiset saavat apua. Teemme vuosittain mediakampanjoita ja hankkeita, joiden avulla pyrimme tavoittamaan lasisen lapsuuden kokeneita nuoria aikuisia ja alan ammattilaisia.

Lasinen lapsuus ei koske vain lapsuusikää. Autamme myös lasisen lapsuuden kokeneita aikuisia.

Haastava arki -hanke syntyi, kun aiemmassa kumppannuushankkeessa heräsi ajatus vertaistukiryhmien tarpeesta. Hanke käynnistyi vuonna 2017, ja viime vuonna pidimme vertaisryhmät lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille Joensuussa, Kuopiossa ja Porissa. Ryhmässä voi käsitellä omia lapsiperhearkeen liittyviä haasteita toisten samankaltaisia kokemuksia läpikäyneen kanssa ja pohtia lasisesta lapsuudesta johtuvia haasteita parisuhteessa. Kuopion Ensikotiyhdistys otti ryhmät osaksi toimintaansa ja jatkaa niitä nyt itsenäisesti. Käynnistimme toimintaa myös Oulun alueella.

Kolmantena tavoitteenamme on, että ammattilaisilla on valmiuksia tukea kodin päihteidenkäytön haittoja kokevia lapsia, nuoria ja perheitä. Lisäämme ammattilaisten tietoa ja osaamista läheistensä päihteiden käytöstä kärsivien kohtaamisessa. Järjestimme ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia Kuopiossa ja Porissa.

Lasisen lapsuus -työ motivoi ja inspiroi toimijoita huomioimaan kohderyhmän paremmin oman toiminnan suunnittelussa. Tuemme ammattilaisia tuottamalla myös materiaalia varhaiskasvatukseen ja muihin oppimisympäristöihin. Amalia on verkko-oppimisympäristö, joka on suunnattu lasten parissa työskenteleviä ammattilaisia valmistaville oppilaitoksille sekä varhaiskasvatuksen, sosiaalialan ja opetuksen työyhteisöille.