Teemme Osiksessa vertaistukityötä matalalla kynnyksellä. Osis on suunnattu huumeita käyttäville, korvaushoidoissa oleville ja kuntoutuville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet vertaisena toimimisesta. Tavoitteenamme on saada palveluiden ulkopuolella olevia ihmisiä niiden piiriin ja kouluttaa heidät vertaistoimijoiksi Osikseen tai omaan elinpiiriinsä.

Osiksen asiakkaiden sote-palvelukokemuksista meille nousi tarve luoda koulutus, joka jakaa tietoa ehkäisevän päihdetyön kirjosta ja tarpeesta. Halusimme tuoda esiin vertaisuuden tärkeyden ja kannustaa tulevia ammattilaisia positiiviseen vaikuttamistyöhön omilla aloillaan, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2019 aikana toteutimme neljä koulutuskokonaisuutta Espoon ja Helsingin Omniassa, Stadin ammattioppilaitoksessa ja Laureassa.

Osiksen etsivä työ vakiinnutti paikkansa osana haittoja vähentävää päihdetyötä. Etsivän työn tavoite on kertoa palveluiden tavoittamattomiin jääville ihmisille tarjolla olevista palveluista ja tarvittaessa auttaa heidät niiden pariin. Kaduille jalkautuneet työparit tavoittivat vuonna 2019 noin 20 ihmistä kierrosta kohden.

Tavoitteenamme on auttaa vertaista löytämään itsestään uusia tai unohduksiin jääneitä ulottuvuuksia. Tästä kumpusi myös Tsemppis-kahvilan taidenäyttely.

Toimintaamme kuuluvat vertaisten leirit järjestimme Espoon seurakunnan leirikeskuksissa keväällä ja syksyllä. Vertaisten virkistyspäivillä kävimme viime vuonna muun muassa elokuvissa ja kylpylässä. Tavoitteenamme on auttaa vertaista löytämään itsestään uusia tai unohduksiin jääneitä ulottuvuuksia. Keskusteluissa vertaisten kanssa ilmeni, että moni oli harrastanut aiemmin kuvataiteita. Tästä kumpusi ajatus tehdä Helsingin Hakaniemessä sijaitsevaan Tsemppis-kahvilaan taidenäyttely. Näyttely toteutetaan nyt kaksi kertaa vuodessa.

Osiksen työssä näemme ja kuulemme paljon tilanteista, joissa palvelujärjestelmä ei toimi asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Nämä aiheet eivät aina nouse näkyviksi. Siksi pyrimme tuomaan näitä epäkohtia esille myös mediassa. Puhuimmekin A-klinikkasäätiön podcastissa puheeksiotosta ja Ylen radiohaastattelussa avasimme hoitoonpääsyn haasteita asiakkaidemme näkökulmasta.

Jotta voisimme kehittää ja muokata toimintaamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita, teemme vuosittain asiakaskyselyn. Vuonna 2019 asiakkaat arvioivat Osiksen toiminnasta saadun hyödyn keskiarvoksi 4,6 asteikolla 1–5.