Päihdelinkki on Suomen suurin päihteistä, pelaamisesta ja muista riippuvuuksista tietoa, vertaistukea ja neuvoa tarjoava verkkopalvelu. Sivustoltamme löytää ajankohtaista tietoa päihteistä ja siellä voi esimerkiksi tehdä omaa tilannetta arvioivia testejä, osallistua vertaiskeskusteluihin ja kysyä nimettömästi neuvontapalvelun asiantuntijoilta. Vuonna 2019 Päihdelinkki-sivuston kävijämäärä nousi 44 %. Tavoitimme keskimäärin 346 000 kävijää kuukausittain.

Verkkopalvelu on suunnattu ensisijaisesti päihteiden käyttäjille, pelaajille ja heidän läheisilleen, mutta myös kaikille riippuvuuksia koskevasta tiedosta kiinnostuneille. Viime vuoden kävijäkyselyssä 88 % kyselyyn osallistuneista arvioi saaneensa Päihdelinkistä paljon tai erittäin paljon hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista.

Kävijäkyselyssä esiin nousi toive ammattisisällön vahvistamisesta, joten päätimme ottaa sen osaksi OmaPäihdelinkkiä.

Verkkopalvelun sisältöä käyttävät myös työssään alan ammattilaiset. Olemme luoneet sivustolle sisältöä myös heidän työnsä tueksi. Kävijäkyselyssämme kävi ilmi, että toiseksi yleisin syy sivustolla vierailuun vuonna 2019 on työ, jonka ilmoitti 22 % vastaajista. Kyselyssä esiin nousikin toive ammattisisällön vahvistamisesta, joten päätimme ottaa sen osaksi kehitteillä olevaa OmaPäihdelinkkiä, jossa rekisteröitynyt käyttäjä voi määritellä ja muokata haluamansa sisällön  tarpeidensa mukaan.

Osana Päihdelinkkiä toimii myös Nuortenlinkki, joka on nuorten oma verkkopalvelu, jossa aiheina ovat muun muassa päihteet tai päihteettömyys, pelaaminen, masennus ja kiusaaminen. 

Aloitimme myös yhteistyön A-klinikkasäätiön KokeNet-neuvontapalvelun kanssa. KokeNet oli hankkeena päättymässä ja halusimme säilyttää kokemusasiantuntijuuden, jota hankkeessa oli saatu kerättyä runsaasti. Oli siis luontevaa, että neuvontapalvelu siirtyi Päihdelinkkiin. Yhteistyön kautta palveluun tuli 65 kysymystä.