Edistämme sähköisten palvelujen yleiskoordinaatiossa sähköisten palvelujen hyödyntämistä, markkinoimme Aina lähellä -palvelukokonaisuutta ja koordinoimme säätiön Verkkofoorumi-osaamisyhteisöä. Tuotamme myös sisältöä päihdealan ammattilaisten käyttöön. Tarjoamme tukea maakuntiin ja sosiaaliseen työllistämiseen sekä osaamista puheeksiottoon.

Vuonna 2019 otimme uuden askeleen kasvokkaisen ja sähköisen palvelun integraatiossa, kun julkaisimme vuoden lopussa sosiaalisen työllistämisen sähköisen tukipaketin. Vantaan kaupungin Valmennustalo Reeli toimi hankkeen kehittäjäkumppanina. Myös Salon toimintakeskus tuki kehittämistä. Tukipaketti sisälsi verkkokurssin ohjaajille päihdeosaamisen ja asiakastyön tueksi sekä Unto-sivuston asiakkaille heidän työ- ja toimintakykynsä tueksi. Paikka auki -hankkeemme työntekijä suunnitteli Untoon itsetuntemusosion, joka nojaa omakohtaiseen kokemukseen päihdeongelmasta kuntoutumiseen. 

Tarjoamme tukea maakuntiin ja sosiaaliseen työllistämiseen sekä osaamista puheeksiottoon.

Puheeksioton verkkokurssimme etenivät vuoden aikana kiitettävästi. Sote-ammattilaisille ja -opiskelijoille suunnattu Puheeksioton perusteet -verkkokurssi sai 738 uutta asiakasta. Koettu hyöty kurssista oli erinomainen, 4,6 asteikolla 1–5. Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi esimiehille sai 179 uutta asiakasta. Kurssista koettu hyöty oli 4,5. Kurssit toteutettiin organisaatioyhteistyönä.  

Koordinoimamme Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen -kehitysohjelma nosti esiin työikäisille suunnattavan päihdetyön tarvetta, keinoja ja tavoitteita. Kasvatimme toimijoiden ammatillista osaamista päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen, kehitimme oppilaitosyhteistyötä ja laajensimme sähköistä sisällöntuotantoa uusille kohderyhmille. Tuimme myös työelämässä olevien ja sinne pyrkivien avuntarpeita ja asemaa, tutkimukseen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuen. Vaikuttamistyössä tuotimme lausunnon kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistukseen, ilmaisimme huolen aktiivimallin vaikutuksista, pidimme asiantuntijaluentoja ja julkaisimme Tietopuu-blogipostauksen ihmisarvon puolesta.

Yleiskoordinaatiossa tuimme myös säätiön sähköisten palvelujen tietosuojan, tietoturvan ja palvelinuudistuksen toteuttamista sekä kohderyhmien maakunnallisen kattavuuden seurantaa.