Tietopuu-sivustolla tarjoamme tietoa ja tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen ja tutkimukseen. Sisältö painottuu tällä hetkellä päihdetyöhön. Sivustomme on tietopankki alan asiantuntijoille, kehittäjille ja tutkijoille, mutta se palvelee myös järjestötoimijoita ja vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä. Tietopuussa toimivat myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Mipa 2.0 ja Arjen toimintakyky -hanke.

Erityisesti seurantatiedon tuottaminen järjestöille ja hoitohenkilökunnalle on monimutkaista ja hidasta perinteistä raportointia käyttäen. Siksi otimme käyttöön uusia työkaluja.

Erityisesti seurantatiedon tuottaminen järjestöille ja hoitohenkilökunnalle on monimutkaista ja hidasta perinteistä raportointia käyttäen. Siksi otimme käyttöön viime vuonna uusia työkaluja, kuten PowerBi-visualisoinnin. Suunnittelimme sillä esimerkiksi Arjen toimintakyky -hankkeessa Paradise24fin-kyselyn vastauksista esitykset. Tietopuussa suomeksi ja englanniksi julkaistuissa esityksissä voi tutkia vastausten jakautumista vaikkapa ikäryhmittäin tai pääpäihteen mukaan.

Keräämme sivuston julkaisutietokantaan säätiön tutkijoiden uudet julkaisut. Niitä kertyi viime vuonna 17. Tutkimustiivistelmien tietokantaan lisäsimme 22 referaattia. Ne käsittelivät muun muassa haittojen vähentämiseen tähtääviä toimia ja rahapelaamista.

Syyskuussa A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi järjesti tulevaisuustyöpajan. Sen taustalla oli tarve lisätä julkisten palveluiden ja järjestöjen vuoropuhelua ja hahmotella toimivampia palveluketjuja eri toimijoiden välillä. Työpajaan osallistui asiakaspalvelutyössä toimivia päihde-, mielenterveys- ja sotepalveluita kehittäviä ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita.

Veikkauksen monopoliasema puhututti julkisuudessa paljon viime vuonna erityisesti yhtiön markkinointiin liittyvän kiivaan keskustelun jälkeen. A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta ja oikeusministeriö tarttuivat ajankohtaiseen aiheeseen järjestämällä Suomen rahapelijärjestelmän kehitys, eettiset jännitteet ja sääntelyn mahdollisuudet -seminaarin.

Filosofian tohtori Jukka Ahonen valaisi seminaarissa suomalaisen rahapelimonopolin kehitystä historiallisesta näkökulmasta väitöskirjansa pohjalta ja sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen pohti suomalaisen rahapelimonopolin tulevaisuutta. Hän esitteli kansainvälistä tutkimustietoa rahapelaamisen järjestämisestä maailmalta ja viimeaikaista kehitystä, jossa monopolit ovat lähes hävinneet. Janne Nikkisen blogiteksti aiheesta löytyy Tietopuusta.