tarjoamme haittoja vähentävää terveysneuvontaa internetin välityksellä. Ylläpidämme Vinkki.info-sivustoa, jossa välitämme ajantasaista ja luotettavaa tietoa päihteiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vähentämisestä. Viime vuoden aikana listasimme tällä päihteidenkäyttäjille ja heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille suunnatulla sivustolla kaikkien Suomen terveysneuvontapisteiden tarjoamat palvelut.

Työhömme kuuluu haittoja vähentävien esitteiden tuottaminen. Vuonna 2019 tuotimme Ensimmäiset 48 tuntia -sarjakuvaesitteen, joka on käännetty EU-rahoitteisessa projektissa luodusta englanninkielisestä materiaalista. Se sisältää ohjeet yliannostustilanteiden välttämiseen ja niistä selviämiseen tilanteessa, jossa on vapauduttu vankilasta. Jaoimme esitteitä terveysneuvontapisteisiin ja vankiterveydenhuoltoon.

Päämäärämme on jakaa haittoja vähentävää tietoa mahdollisimman laajalle. Siksi Ensimmäiset 48 tuntia ja muut tuottamamme esitteet on kerätty Vinkki.info-sivuston materiaalipankkiin kaikkien nähtäville. Työhömme kuuluu myös luotettavan tiedon tarjoaminen C-hepatiitista. Tietopankkina toimii Se on veressä -sivusto

Haittojen vähentäminen on käytännönläheistä, tuomitsematonta ja huumeiden käyttäjien toimijuutta korostavaa.

Terveysneuvontamme päihteitä käyttäville ihmisille alkoi Tor-verkossa vuonna 2018. Järjestimme terveysneuvonnasta Tor-verkossa viime vuonna koulutuksia, joihin osallistui muun muassa Pro-tukipisteen, Helsingin kaupungin Symppiksen, Diakonissalaitoksen Drop In -pisteiden, VVA:n, A-klinikkasäätiön, nopean huumetiedon Nopsa-verkoston ja Sininauhasäätiön Nuoli-hankkeen työntekijöitä. Veimme Tor-verkkoon myös C-hepatiittikampanjan, jossa jaoimme ajantasaista tietoa C-hepatiitista ja sen hoidosta.

Vuoden lopuksi esittelimme Tor-verkossa tapahtuvaa terveysneuvontaa kansainvälisessä Delts- konferenssissa. Delts-projekti on A-klinikkasäätiön Dopinglinkin koordinoima kumppanuushanke Erasmus+ Sport 2017 -ohjelmassa. Sen tavoitteena on ehkäistä ennalta kuntodopingia EU-maissa arvioimalla verkkopohjaisia työkaluja sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia.