TEIMME säätiölle vuonna 2019 uuden viestintästrategian, joka rakentaa kivijalan ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle. Visiomme on, että A-klinikkasäätiö on päihdetyön kentällä järjestömaailman johtava asiantuntemuksen tarjoaja ja rohkein keskustelunavaaja. Haluamme luoda tasa-arvoisemman Suomen, jossa haavoittuvimmassa asemassa olevat voivat osallistua, vaikuttaa ja elää ilman stigmoja. 

Tarjoamme ratkaisuja ja uusia näkökulmia päihdekeskusteluun. Löydämme päihdetyön kentältä myös ne ilmiöt ja asiat, joista ei puhuta riittävästi. Äänemme on humaani, lämmin ja kaikille jakamattomasti kuuluvaa ihmisarvoa korostava. 

Äänemme on humaani, lämmin ja kaikille jakamattomasti kuuluvaa ihmisarvoa korostava. 

Päihdetyön erikoislehti Tiimi ilmestyi viisi kertaa vunna 2019, ja lehden osoitteellinen jakelu oli 1 397 kpl. Päihdetyön uutiskirje ilmestyi vuoden aikana 41 kertaa ja sillä oli vuoden lopussa 1 360 tilaajaa.

Verkko-Vinkin kanssa koordinoimamme Nopean huumetiedon verkoston Nopsan kokouksiin osallistui 141 ihmistä. Nopsa-verkoston postituslistalla oli yli 300 ammattilaista, joille koostettiin ajankohtaisista teemoista 164 media-artikkelia.

Koulutimme säätiöläisiä neljässä sisäisessä Viestintävartissa ja kokosimme sujuvaan viestintään kolme työkalupakkia, aiheina selkeä suomen kieli asiantuntijatekstissä, verkkoartikkelin kirjoittaminen ja oman tarinan kertominen.

Julkaisimme 59 uutista ja tiedotetta säätiön verkkosivuilla, joilla oli kuukausittain keskimäärin 6 627 kävijää. Järjestimme medialle 19 säätiön asiantuntijoiden haastattelua, aiheina muun muassa opioidikorvaushoito, kuntodoping ja rahapelaaminen.

Visertelimme 365 twiittiä, teimme 70 Facebook-julkaisua ja käynnistimme kaksi uutta sosiaalisen median kanavaa: Instagramin ja LinkedInin. Instagramissa saimme vuoden aikana 642 seuraajaa ja LinkedInissä 119 seuraajaa. Twitterissä A-klinikkasäätiöllä oli vuoden lopussa 3 857 seuraajaa.