Tarjoamme Tampereella huumeidenkäyttäjille matalan kynnyksen tukea ja apua asumisasioissa. Toimintamme täytti viime vuonna viisi vuotta. Annamme mahdollisimman käytännönläheistä ja konkreettista apua itsenäisessä asumisessa ja siihen liittyvissä viranomaisasioissa.

Viime vuonna asiakkaiden avuntarve ja monien huono psyykkinen vointi nousivat aiempaa useammin esiin. Palvelujärjestelmässä ei osattu tai pystytty auttamaan huonosti voivia asiakkaita, ja se näkyi asumisen haasteiden lisääntymisessä ja sitä kautta meidän työssämme.  Vuonna 2019 Völjyn asumisen tuen piirissä oli 50 asiakasta.

Viime vuonna asiakkaiden avuntarve ja monien huono psyykkinen vointi nousivat aiempaa useammin esiin.

Teemme tarpeen mukaan myös kotikäyntejä ja yhteistyötä sosiaalitoimen ja vuokranantajien kanssa. Kaikki toimintamme on anonyymiä ja maksutonta. 

Meidät kutsuttiin mukaan Tampereen yliopiston Muutoslaboratorio-työskentelyyn. Yhdessä muiden asunnottomuutta työssään kohtaavien työntekijöiden ja tahojen kanssa lähdimme kartoittamaan asunnottomien tilannetta Tampereella ja etsimään uusia ratkaisuja. Päädyimme viiteen kärkihankkeeseen, ja niistä kahden kehittämisessä Völjy jatkaa yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Näiden hankkeiden aiheina ovat koulutus, vertaisoppiminen, työn mielekkyys ja hyvinvointi. Muutoslaboratorio tuotti yhteisen mallin ja toimenpideohjelman Tampereen asunnottomuustyölle 2020–2025.

Naisten osuus asunnottomista on kasvanut. Heitä on tavoitettu Nea-osahankkeessa kohdentamalla heille omaa toimintaa.

Naisten osuus asunnottomista on kasvanut viime vuosina, vaikka muuten asunnottomuus on vähentynyt. Völjyssä toimiva Nea-osahankkeen työntekijä auttaa naisia asumiseen liittyvissä pulmakohdissa, kuten viranomaisasioinnissa ja antamalla käytännön apua kodin ylläpidossa. Nean toimintaa lisättiin Völjyssä viime vuonna, ja naisia on tavoitettu myös kohdentamalla heille omaa toimintaa, esimerkiksi naistenpäiviä kerran kuukaudessa ja retkiä.

Nea tulee sanoista naiserityisyys asunnottomuustyössä. Valtakunnallista hanketta koordinoi Y-säätiö.